Breaking

V.O.D.

Hampir setiap minggu movies terbaik akan dimasukkan dalam VOD ini. Berikut adalah movies yang disenaraikan dalam VOD yang ada setakat 8 April 2015. Sekiranya anda ingin mengetahui lanjut mengenai movies lain yang ada bolehlah terus menghubungi atau whatsapp 011 2800 4545.

Selain itu, adalah dimaklumkan bahawa semua movies yang tersenarai adalah PERCUMA!!

A. FIRST
 


A. BEST


AOD
ENGLISH MOVIESCHINESE MOVIES
CONCERT

DOCUMENTARY